• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
אודות החברה הישראלית לשחפת ומיקובקטריה

החברה הישראלית לשחפת ומיקובקטריה הינה חלק מההסתדרות הרפואית בישראלי (הר"י) והוקמה ככלי עזר ותמיכה במלחמה במחלות מיקובקטריאליות (שחפת ומיקובטריה שאינה שחפתית), תוך העלאת המודעות והרחבת הידע בישראל בתחומים אלו. פעילות החברה הינה רב תחומית ומאגדת רופאים העוסקים במחלות ריאה ובמחלות זיהומיות, ומומחים במיקרוביולוגיה קלינית ומיקרוביולגיה בסיסית.

מטרות ותחומי פעילות:

במישור הקליני

הפצת ידע והנחיות קליניות קיימות.

הנגשת טיפולים מתקדמים למחלות מיקובקטריאליות לתושבי ישראל.

קיום כנסים מדעיים בתחום.

במישור המעבדתי

קידום שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לזיהוי חיידקים, רגישותם לתכשירים אנטיביוטיים, ואבחון עמידויות על רקע גנטי.

הרחבת ידע מולקולרי בקרב צוותי מעבדות מיקרוביולוגיה קלינית.

במישור המחקרי

עידוד ותמיכה במחקרים קליניים, תרגומיים ובסיסיים.

יצירת בסיס לשיתופי פעולה מחקריים ארציים ובינלאומיים.

חברי הועד

פרופ' חיים ביבי  – יושב ראש

ד"ר סיון פרל – מזכירת החברה

ד"ר ריה כהן – גזברית

ד"ר מיכל מאיר – מזכירה מדעית

ד"ר מיכל שטיינברג – מזכירה מדעית

ד"ר טל לביא – רוקחת קלינית, יועצת רוקחות