• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
מחקרים

אבחון שחפת בילדים באמצעות הגברה איזותרמית מתווכת לולאה

תוצאות המחקר מדגימות שהשיטה לאבחון שחפת בילדים באמצעות הגברה איזותרמית מתווכת לולאה (TB-LAMP) בעלת רגישות גבוהה ומאפשרת אבחון מהיר לצד מיטת המטופל

חיידקי שחפת (צילום: אילוסטרציה)

האתגר באבחון שחפת בילדים נובע מהימצאות מעט חיידקים (paucibacillary) בדגימה. הגברה איזותרמת מתווכת לולאה עבור שחפת (TB-LAMP) היא שיטה מולקולרית אבחנתית פשוטה, מהירה היכולה להתבצע לצד מיטת המטופל. הערכת יעילות השיטה בילדים טרם נחקרה במלואה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היכולת האבחנתית של ה-TB-LAMP של חברת אייקן (Eiken) בקרב ילדים החשודים כחולי שחפת.

דגימות ריאתיות וחוץ ריאתיות נלקחו מילדים מתחת לגיל 18 החשודים כחולי שחפת. כל דגימה נבדקה באמצעות TB-LAMP, באמצעות משטח בצילוס יציב חומצה ובאמצעות אחד משני המבחנים המולקולרים (תגובת שרשרת של פולימראז (PCR) או שיטת הגברת חומצות גרעין בשם Xpert MTB/RIF). בוצעה הערכה של רגישות וסגוליות יחסית לגידול מיקרובקטריה בתרבית.

במחקר השתתפו 75 מטופלים בגיל חציוני של 7 שנים (טווח בין רבעוני 2-12) החשודים כחולי שחפת מינואר 2020 ועד לינואר 2021. שבע עשר דגימות מ-16 מטופלים (21.3%) זוהו כמכילות חיידקי שחפת: 10 דגימות ריאתיות ו-7 דגימות חוץ ריאתיות. בסך הכל הרגישות והסגוליות של TB-LAMP הייתה 76.5% (רווח בר סמך 95%, 50.1%-93.2%) ו-100% (רווח בר סמך 95%, 94.3%-100%), בהתאמה. הייתה לבדיקה רגישות גבוהה יותר באופן משמעותי מבדיקת משטח בצילוס עמיד חומצה (52.9%, רווח בר סמך 95%, 27.8%-77.0%) ורגישות דומה למבחנים המולקולרים האחרים; PCR 82.4% (רווח בר סמך 95%, 56.6%-96.2%), Xpert MTB/RIF 70.0% (רווח בר סמך 95%, 34.8%-93.3%). הרגישות של TB-LAMP לרקמה ריאתית, בלוטות לימפה ונוזל חוץ ריאתי הייתה 80% (רווח בר סמך 95%, 44.4%-97.5%), 100% (רווח בר סמך 95%, 39.8%-100%) ו-33.3% (רווח בר סמך 95%, 0.8%-90.6%), בהתאמה. השיטה TB-LAMP זיהתה את כל המשטחים החיוביים (n=9) ו-50% מהמשטחים השליליים (n=8).

לשיטה TB-LAMP יש רגישות גבוהה יותר משל בדיקת משטח בצילוס עמיד חומצה במיקרוסקופ ודיוק דומה לשיטות מולקולריות אחרות הן בדגימות ריאתיות והן בחוץ ריאתיות. ממצאים אלו תומכים בשימוש ב-TB-LAMP בילדים כבדיקה לצד מיטת המטופל.

מקור: 

P, Promsena, Jantarabenjakul W, Suntarattiwong P, Sudjaritruk T, Anugulruengkitt S, Rotcheewaphan S, Petsong S, Sawangsinth P, Sophonphan J, Tawan M, Moonwong J, and Puthanakit T. 2021. “Diagnostic Accuracy of Loop-Mediated Isothermal Amplification (TB-LAMP) for Tuberculosis in Children.” Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. https://doi.org/10.1093/JPIDS/PIAB097.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחפת,  אבחון מולקולרי,  הגברה
תגובות