• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
מחקרים

האם ישנה חלופה לבדיקת כיח לזיהוי שחפת בילדים הנמצאים בקבוצת סיכון?

נמצא כי בדיקת צואה מסוג Xpert MTB/RIF הינה בעלת סגוליות גבוהה לזיהוי שחפת בילדים שבקבוצת סיכון

צילומי רנטגן של נזקי שחפת בריאות. אילוסטרציה

גישה אבחנתית לא מבוססת כיח הינה חשובה במיוחד עבור ילדים שבסיכון גבוה לחלות בשחפת (Tuberculosis - TB) מפושטת המתקשים להפיק כיח לבדיקה. במחקר זה החוקרים בחנו את הדיוק האבחנתי של בדיקות Xpert MTB/RIF בצואה ו-AlereLAM בשתן של ילדים בקבוצת סיכון.

למחקר גוייסו ילדים עם חשד ל-TB ואחד מהבאים; גיל עד שנתיים, חיוביים ל-HIV או עם תת-תזונה חמורה. בעת גיוסם למחקר נאספו שתי בדיקות שתן, שתי בדיקות צואה ושתי דגימות ממערכת הנשימה. שתן וצואה נבדקו בעזרת AlereLAM ו-Xpert MTB/RIF, בהתאמה. דגימות ממערכת הנשימה נבדקו בעזרת Xpert MTB/RIF ומשטח למיקובקטריה. במחקר השתמשו בתקן ייחוס קליני מורכב ומיקרוביולוגי גם יחד.

במחקר השתתפו 219 ילדים בגיל חציוני של 16.4 חודשים, 72 מהם (32.9%) היו נשאים ל-HIV ו-184 מהם סבלו מתת-תזונה חמורה. ל-12 (5.5%) מהילדים היה אבחון של TB, ול-58 (28.5%) היה TB לא מאובחן. דגימות צואה ושתן נאספו מ-219 (100%) ו-216 (98.6%) ילדים, בהתאמה. תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לתקן מיקרוביולוגי, הרגישות והסגוליות של בדיקת Xpert MTB/RIF בצואה עמד על 50% (6/12, רווח בר-סמך של 95%, 21.1-78.9%) ו-99.1% (198/200, רווח בר-סמך של 96.4-99.9%), בעוד שלבדיקת AlereLAM בשתן הייתה רגישות של 50% (6/12, רווח בר-סמך של 95%, 21.1-78.9%) וסגוליות של 74.6% (147/197, רווח בר-סמך של 95%, 67.9-80.5%) בלבד. בהשוואה לתקן הייחוס המורכב, נצפתה ירידה ברגישות עד 11.4% (8/70) עבור בדיקות צואה, ועד 26.2% (17/68) עבור בדיקות שתן. לא נצפו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל (עד גיל שנתיים ומעל גיל שנתיים) או בין קבוצות מצב הנשאות ל-HIV.

מסקנת החוקרים הייתה כי מבדק Xpert MTB/RIF בצואה הינו בעל סגוליות מעולה אך רגישות לא מיטבית לזיהוי TB. לעומת זאת מבדק AlereLAM בשתן לקה הן ברגישות והן בסגוליות עבור זיהוי TB בילדים.

מקור:

Patrick Orikiriza, et al. (2022) “Tuberculosis diagnostic accuracy of stool Xpert MTB/RIF and urine AlereLAM in vulnerable children.” European Respiratory Journal, Vol. 59, Issue 1, 2101116. DOI: 10.1183/13993003.01116-2021

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחפת,  בדיקת צואה,  בדיקת שתן,  כיח
תגובות