• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
מחקרים

הקשר בין שחפת בהורים לבין אסתמה ונזלת אלרגית בצאצא

שחפת באם מהווה גורם סיכון להתפתחות של אסתמה בצאצא

זיהומים בשלבים מוקדמים של החיים קשורים לאסתמה ואלרגיות בתוך אותו הדור, אך עם זאת, קשר בין זיהומים בקרב הורים למופע בצאצאים כמעט ולא נחקר. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הקשר שבין שחפת בהורים לפני ההיריון והופעה של אסתמה או ריניטיס בצאצא.

במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת International Journal of Tuberculosis and Lung Disease כללו החוקרים 2,965 צאצאים אשר נולדו בין 1985 ו-2004 ונרשמו במאגר מידע נורווגי ל-1,790 הורים אשר נולדו לאחר 1960 עם היסטוריה של שחפת, ונכללו במאגר המידע של שחפת בנורווגיה. אסתמה (582 מטופלים) וריניטיס (929 מטופלים) בצאצא הוגדרו על פי אבחנה, סוג התרופות ומרשם תרופות שמשכו עולה על שנה. את הקשר בין שחפת בהורים מתחת ל-8 שנים, 8 שנים ומעלה אך לפני שנת הלידה של הצאצא ושחפת לאחר הלידה (קבוצת הייחוס) לאסתמה וריניטיס העריכו החוקרים באמצעות שימוש ברגרסיה לוגיסטית.

תוצאות המחקר הראו כי היה סיכון מוגבר לאסתמה בקרב מטופלים שלהוריהם הייתה שחפת בילדות (יחס סיכויים – 1.73, רב״ס 95% - 1.20-2.50) או לאחר הכניסה להיריון (יחס סיכויים – 1.38, רב״ס 95% - 1.00-1.91), זאת בהשוואה למטופלים שלהוריהם הייתה שחפת לאחר לידתם. עם זאת, ניתוח מגדרי זיהה הבדל מובהק רק בקרב האם (שחפת בילדות: יחס סיכויים – 1.95, רב״ס 95% - 1.13-3.37; שחפת במהלך ההיריון: יחס סיכויים – 1.74, רב״ס 95% - 1.08-2.80). מנגד, לא זוהו קשרים מובהקים בין שחפת בהורים לבין ריניטיס.

ממחקר זה עולה כי שחפת של הורים בילדות קשורה לסיכון מוגבר לאסתמה בקרב צאצאים. החוקרים משערים כי זיהום בשחפת משפיע על החיסוניות האימהית ומפריע לוויסות של החיסוניות מסוג 2 בצאצא. כמו כן, סבורים החוקרים כי ישנה העברה של תכנות אפיגנטי של הגנות חיסוניות מהאם לעובר המושרית על ידי שחפת.

מקור:

Lopez-Cervantez J. et al. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (2022). https://doi.org/10.5588/ijtld.21.0603

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  שחפת,  ריניטיס