• יו"ר: פרופ' חיים ביבי
  • מזכירת החברה: ד"ר סיון פרל
  • גזברית: ד"ר ריה כהן
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל מאיר
  • מזכירה מדעית: ד"ר מיכל שטיינברג
  • רוקחת קלינית, יועצת רוקחות: ד"ר טל לביא
מחקרים

תגובות חיסוניות תוך עיניות ספציפיות לאנטיגן בקרב חולים עם שחפת עינית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לאנשים עם פנוטיפים שונים של דלקת ענביה (על רקע שחפת), הינם בעלי תגובה חיסוניות תוך עיניות ספציפיות לאנטיגן

חיידקי שחפת (צילום: אילוסטרציה)

במסגרת מחקר רטרוספקטיבי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Ophthalmology ביקשו החוקרים לבחון תגובות חיסוניות תוך עיניות ספציפיות לאנטיגן בקרב נבדקים בעלי פנוטיפים שונים של אובאיטיס ועם בדיקת טוברקולין (tuberculin skin test – TST) חיובית/שלילית.

מחקר חתך פרוספקטיבי זה נעשה במרכז יחיד. המחקר כלל מטופלים אשר נזקקו לויטרקטומיה אבחנתית או טיפולית, וזאת לשם ניהול דלקת תוך עינית. הנבדקים חולקו ל-3 קבוצות על סמך קריטריוני הסיווג Standardization of Uveitis Nomenclatureי(SUN) לאובאיטיס על רקע שחפת. קבוצה 1 כללה חולים עם שחפת עינית (ocular tuberculosis - OTB, n=23) חיוביים ב-TST, אשר עמדו בקריטריונים של SUN ו/או שעברו בדיקת PCR חיובית לשחפת. קבוצה 2 כללה חולים עם אובאיטיס ממקור לא ידוע (Unknown uveitis – UNK, n = 24), חיוביים ב-TST שלא עמדו בקריטריונים של SUN. קבוצה 3 כללה חולים ללא אובאיטיס על רקע שחפת (n=24) שהיו שליליים ב-TST עם/ללא אבחנה מוגדרת היטב (שאינה TB). כלל החולים עברו אקטיבציה של תאי זגוגית בעזרת אנטיגן ESAT- 6 Mycobacterium tuberculosis-early (Secreted Antigenic Target-6) או אוטואנטיגן רטיללי, עם פפטיד pIRBP 1-20י(interphotoreceptor retinoid-binding protein peptide) ונצבעו ל-IFNγ (אינטרפרון גמא תוך תאי), TNFαי(tumor necrosis factor-alfa), ו-interleukin 17. לבסוף בוצע אנליזה בעזרת ציטומטריית זרימה. תגובות ציטוקינים בודדות וכפולות, הספציפיות לאנטיגן ל-ESAT-6 ו-IRBP הושוו בין 3 הקבוצות.

תוצאות המחקר הדגימו כי כל תגובות הציטוקינים ל-ESAT-6 היו גבוהות יותר בקבוצת UNK בהשוואה לנבדקי הביקורת ללא שחפת, בעוד שכולם מלבד IL-17 היו ניתנים להשוואה בין קבוצות ה-OTB והלא-TB. תגובות פוליפונקציונליות - IFNγ/IL-17י(P = .002), TNFα/IL-17י(P = .02) ו-TNFα/IFNγי(P = .01) היו גבוהות יותר באופן מובהק בקבוצת UNK מאשר בקרב קבוצת ה-OTB. בהשוואה לתאים מומופונקציונאלים, תאים פולי-פונקציונליים גם ייצרו יותר ציטוקינים (לכל תא בודד). תגובות ציטוקינים ל-IRBP היו דומות בין הקבוצות שונות ולא הושפעו מהפנוטיפ הקליני או משך המחלה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי תגובת הציטוקינים הפולי-פונקציונליים התוך-עיניים חזקה יותר באובאיטיס חיובית ל-TST לא מובחנת מאשר בקרב חולי OTB, סביר להניח כי הדבר מצביע על תגובה חיסונית עודפת נגד שחפת ולא על זיהום פעיל.

מקור:

Alam K, Sharma G, Forrester JV, Basu S. Antigen-Specific Intraocular Cytokine Responses Distinguish Ocular Tuberculosis From Undifferentiated Uveitis in Tuberculosis-Immunoreactive Patients. Am J Ophthalmol. 2023 Feb;246:31-41. doi: 10.1016/j.ajo.2022.08.029. Epub 2022 Sep 7. PMID: 36087765.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחפת,  אובאיטיס,  תגובה חיסונית
תגובות